Python 3 Programming Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom
 • Süre: 4 Gün
 • Seviye: Fundamentals
Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Bu eğitim, Python 3 programlama dilini tanıtan teknik bir eğitimdir. MS Windows kullanan bir eğitmen sunumu ve uygulamalı alıştırmalar dersidir, ancak Linux gibi diğer platformlar için de geçerlidir.

En popüler yazılım dilleri arasında yer alan Python genel amaçlı ve çok yönlü bir programlama dilidir. Python dili ile web uygulamalarından bilimsel uygulamalara kadar her alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Buna rağmen öğrenilmesi kolay bir yazılım dilidir. Yüksek seviye ve nesne yönelimli bir yazılım dili olan Python ile neredeyse her platformda uygulama geliştirebilirsiniz. 

Bu giriş seviyesi bir Python programlama eğitimi olsa da,  kullanıcı-seviyesi UNIX/Linux, Mac, veya Windows bilginiz olmalıdır. Zorunlu olmasa da en azından bir farklı programlama dilinde temel becerilere sahip olmanız faydalı olacaktır. İhtiyaçlarınızın karşılandığını temin etmek için doğru çözümleri tasarlama yolunda sizinle işbirliği yapıyor olacağız. Materyalleri kişiselleştirerek ya da farklı bir eğitimsel yol yaratarak ekibinize bu eğitim için en iyi hazırlanma yardımını sunacağız.

Bu eğitim 50% anlatım, 50% pratik uygulamadan oluşmaktadır. Ana Python programlama becerilerinizi eğitimde öğrenilen kavram ve en iyi uygulamaları pekiştirmek için tasarlanmış kapsamlı programlama alıştırmaları içerir. Katılımcılar eğitim içerisindeki önemli kavramları pekiştirmek için pek çok Python script’leri yazacaklardır. Dersler, daha karmaşık teknikler tanıtıldıkça derinleşecektir. Her dersin sonunda, öğrencilerin konuyu tam olarak anlayıp anlamadıkları değerlendirme sorularıyla sınanacaktır. Eğitimlerimiz, beceri seviyeleri ne olursa olsun tüm öğrencileri yeterince zorlayacak ve onlara yardımcı olacak yeterli materyal ve laboratuvarları içermektedir. Python başlangıç seviye kursu detaylı öğrenimi sağlıyoruz.

Katılımcıların en az bir programlama diline aşina olmaları gerekmesine rağmen, daha önceden Python bilgisi gereksinimi yoktur

C#, Java, Perl veya PHP gibi başka bir yazılım dili bilmek avantaj olacaktır.

Bu kurs Python 3'te yeni projelere başlayan programcılar veya Python 2'den mevcut uygulamaları taşıyanlar için uygundur.

Bu eğitim yazılım geliştirmek isteyenler ve bu alanında kariyer yapmak isteyen herkese uygundur.

Python başlangıç / giriş seviye sertifika kursuna katılım isteyen herkes katılabilir.Bu eğitim ile orta-seviyede Python dilini öğrenip keşfedeceksiniz.  Diziler ve eşleştirmeler (mappings), program akış denetimi, sistem aramaları (system calls) ve dosya manipülasyonu konuları ile ilgilenerek Python programları yazmayı öğreneceksiniz.

 • En iyi uygulamaları hayata geçirerek işler Python script’leri yaratma
 • Python başlangıç / giriş seviye sertifika kursu
 • Python veri tiplerini doğru şekilde kullanma
 • Hem metin hem ikili verili dosyaları okuma ve yazma
 • Standart kütüphane (library) ve onun iş tasarufu sağlayan modüllerini tanıma
 • İfadeler ve kontrol yapılarını kullanma
 • Temel seviyede profesyonel Python uygulamaları yaratma
 • Modüller ve sınıflar gibi işlevlerle çalışmayı öğrenme
 • Listeler, sözlükler ve takımlar (set) gibi koleksiyonları ne zaman kullanacağını bilme
 • Karmaşık tipler ve işleçlerle çalışmayı öğrenme
 • İleri sınıflarla çalışma
 • Python veritabanı API’si ile çalışma
 • Python programlama en iyi uygulamalarını keşfetme

Chapter 1: Introduction to Python 3

 • What is Python?
 • What is Python 3?
 • Why Python?
 • Performance downsides
 • The community
 • Running Python interactively
 • Python scripts
 • Python help
 • Anatomy of a Python script
 • Modules
 • Functions and built-ins


Chapter 2: Fundamental Variables

 • Python is Object Oriented
 • Python variables
 • Variable names
 • Type specific methods
 • Operators and type
 • Augmented assignments
 • Python types
 • Switching types
 • Python lists introduced
 • Python tuples introduced
 • Python dictionaries introduced


Chapter 3: Flow Control

 • Python conditionals
 • Indentation
 • What is truth?
 • Boolean and logical operators
 • Chained comparisons
 • Sequence and collection tests
 • Object types
 • A note on Exception Handling
 • While loops
 • Loop control statements
 • For loops
 • enumerate
 • Counting 'for' loops
 • Zipping through multiple lists
 • Conditional expressions
 • Unconditional flow control


Chapter 4: String Handling

 • Python 3 strings
 • The print function
 • Cooking strings
 • String concatenation
 • 'Quotes'
 • String methods
 • String tests
 • String formatting
 • Other string formatting aids
 • Slicing a string
 • String methods - split and join


Chapter 5: Collections

 • Python types - reminder
 • Useful tuple operations
 • Python lists
 • Tuple and list slicing
 • Extended iterable unpacking
 • Adding items to a list
 • Removing items by position
 • Removing list items by content
 • Sorting
 • List methods
 • Sets
 • Exploiting sets
 • Set operators
 • Python dictionaries
 • Dictionary values
 • Removing items from a dictionary
 • Dictionary methods
 • View objects


Chapter 6: Regular Expressions

 • Python regular expressions
 • Elementary extended RE meta-characters
 • Regular expression objects
 • Regular expression substitution
 • Regular expression split
 • Matching alternatives
 • Anchors
 • Class shortcuts
 • Flags
 • Repeat quantifiers
 • Quantifiers
 • Parentheses groups
 • Back-references
 • Global matches


Chapter 7: Data Storage and File Handling

 • New file objects
 • Reading files into Python
 • Reading tricks
 • Filter programs - fileinput module
 • Binary mode
 • Writing to files from Python
 • Standard streams
 • More tricks
 • Random access
 • Python pickle persistence
 • Pickle protocols
 • Build some shelves
 • Compression
 • Database interface overview
 • Example - SQLite from Python


Chapter 8: Functions

 • Python functions
 • Function parameters
 • Variadic functions
 • Assigning default values to parameters
 • Named (keyword) parameters
 • Enforcing named parameters
 • Returning objects from a function
 • Variables in functions
 • Nested functions
 • Variables in nested functions
 • Function documentation
 • Lamdba functions
 • Lambda as a sort key
 • Lambda in re.sub


Chapter 9: Advanced Collections

 • Advanced list functions - filter
 • List comprehensions
 • Set and dictionary comprehensions
 • Lazy lists
 • Generators
 • Generator objects and next - coroutines
 • List comprehensions as generators
 • Copying collections - problem
 • Copying collections - slice solution?
 • Copying collections - deepcopy solution


Chapter 10: Modules and Packages

 • What are modules and packages?
 • Multiple source files
 • How does Python find a module?
 • Importing a module
 • Importing names
 • Directories as packages
 • Writing a module
 • Module documentation
 • Testing a module
 • Python debugger
 • Python profiler
 • Distributing libraries - distutils


Chapter 11: Introduction to Classes and OOP

 • Classes and OOP
 • Object-Oriented terminology
 • Object-Oriented Programming
 • Using objects
 • Defining classes
 • Defining methods
 • Constructing an object
 • Special methods
 • Operator overload special methods
 • Properties
 • Properties and decorators
 • Class methods
 • Inheritance
 • Inheritance terminology


Chapter 12: Error Handling and Exceptions

 • Writing to stderr
 • Controlling warnings
 • Exception handling
 • Exception syntax
 • Multiple exceptions
 • Exception arguments
 • The finally block
 • Order of execution
 • The Python exception hierarchy
 • A common mistake
 • The raise statement
 • Raising our own Exceptions
 • assert


Chapter 13: Multitasking

 • Family life
 • Creating a process from Python
 • Old interface examples
 • Waiting for a child
 • Using the subprocess module
 • The subprocess.Popen class
 • Running a basic process
 • Capturing the output
 • Passing data through a pipe
 • Processes and threads
 • Very basic threads in Python
 • Synchronization objects in threading
 • The trouble with threads
 • Using the multiprocessing module
 • Queue objects


Chapter 14: The Python Standard Library

 • The Standard Library
 • Example - converting Python 2 scripts to Py3
 • Pretty Printer - a useful utility
 • Operating System interfaces - os and friends
 • System specific attributes - sys
 • Signal handling - signal
 • Converting a signal to an exception
 • Configuration files
 • The configparser module
 • The datetime module and friends
 • The platform module
 • External function interface - ctypes
 • The socket module
 • __future__
 • Other modulesEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

Classroom / Virtual Classroom
12 Ağustos 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
19 Ağustos 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
21 Ağustos 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
26 Ağustos 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
01 Eylül 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
24 Eylül 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
01 Ekim 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
05 Ekim 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.