SCRUM TAKIMI NEDİR?

Scrum Nedir?

Scrum, karmaşık projeleri yönetmek ve teslim etmek için kullanılan agile bir çerçevedir. İlk olarak yazılım geliştirme endüstrisinde ortaya çıkmıştır ancak o zamandan beri çeşitli alanlara uygulanmaktadır. Scrum, proje yönetimine hafif, yinelemeli ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım sağlayarak ekiplerin yüksek kaliteli ürünler sunmasına veya projeleri verimli bir şekilde tamamlamasına olanak tanır.

Scrum çerçevesinin temel unsurları şunlardır:

 • Sprintler: Projeler sprint adı verilen ve genellikle 1-4 hafta süren sabit süreli yinelemelere ayrılır. Her sprint, ürünün potansiyel olarak sevk edilebilir bir artışını sunmayı amaçlar.
 • Ürün İş Listesi: Ürün biriktirme listesi, ele alınması gereken tüm özelliklerin, gereksinimlerin, geliştirmelerin ve hata düzeltmelerinin önceliklendirilmiş bir listesidir. Scrum ekibi için birincil çalışma kaynağı olarak hizmet eder.
 • Sprint Planlaması: Her sprintin başında Scrum ekibi, sprint sırasında üzerinde çalışılacak bir dizi birikim öğesini seçmek için ürün sahibi ile işbirliği yapar. Ekip ne kadar iş yapılabileceğini belirler ve bir sprint backlog oluşturur.
 • Günlük Scrum: Günlük stand-up olarak da bilinen Günlük Scrum, Scrum ekibinin faaliyetlerini senkronize ettiği kısa bir günlük toplantıdır. Her ekip üyesi üç soruyu yanıtlar: Son toplantıdan bu yana ne yaptım? Bundan sonra ne yapmayı planlıyorum? Herhangi bir engel veya zorluk var mı?
 • Sprint Gözden Geçirme: Her sprintin sonunda Scrum ekibi tamamlanan çalışmayı bir sprint gözden geçirme toplantısında paydaşlara sergiler. Geri bildirim toplanır ve ürün birikiminde gerekli ayarlamalar yapılır.
 • Sprint Retrospektifi: Sprint incelemesinin ardından Scrum ekibi, sprint sürecini değerlendirmek ve bir sonraki sprint için iyileştirmeleri belirlemek üzere bir retrospektif toplantı düzenler. Bu, ekibin üretkenliğini ve verimliliğini sürekli olarak artırmasını sağlar.
 • Scrum Rolleri: Scrum üç temel rol tanımlar: ürün sahibi, Scrum Master ve geliştirme ekibi. Ürün sahibi paydaşları temsil eder ve ürün birikiminin önceliklendirilmesini sağlar. Scrum Master, Scrum sürecini kolaylaştırır ve ekibi destekler. Geliştirme ekibi ürün artışını teslim etmekten sorumludur.
 • Scrum Artefaktları: Scrum, şeffaflığı ve etkili işbirliğini desteklemek için çeşitli artifaktlar kullanır. Ana eserler arasında ürün biriktirme listesi, sprint biriktirme listesi ve sprint boyunca kalan işi görselleştiren burndown grafiği bulunur.

Scrum, özerkliği, işlevler arası işbirliğini ve yinelemeli geliştirmeyi teşvik eder. Proje esnekliğini, adaptasyonu ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Scrum ilkeleri, ekiplerin değişen gereksinimlere hızla yanıt vermesini, aşamalı olarak değer üretmesini ve müşteri memnuniyetini sağlamasını mümkün kılar.


Scrum Takımları

Scrum ekibi, yazılım geliştirme için çevik bir metodoloji olan Scrum çerçevesini kullanarak bir yazılım ürünü sunmak veya bir projeyi tamamlamak için birlikte çalışan bir grup bireydir. Ekip tipik olarak çapraz işlevlidir, yani proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan farklı becerilere ve uzmanlığa sahip üyeleri içerir.

Bir Scrum Ekibi genellikle başarılı bir proje veya ürün teslimatı sağlamak için işbirliği yapan ve görevleri dağıtan beş ila on bir kişiden oluşur. Bu grup, ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışan, kendi kendini motive eden bireylerden oluşur. Ekip üyeleri arasında etkili iletişim esastır, uyumu teşvik eder ve karşılıklı saygı kültürünü sürdürür. İşbirliklerine rehberlik eden ortak bir dizi norm ve kurala bağlı kalırlar. Şeffaflık, adaptasyon ve denetim bir Scrum Ekibinin temel direklerini oluşturarak açıklığı, uyum sağlama yeteneğini ve çalışmalarının sürekli değerlendirilmesini teşvik eder.

SCRUM TAKIMI NEDİR?

Scrum takımı kavramını anlamak için bir futbol takımını metafor olarak kullanalım:

Takım Yapısı: Bir futbol takımında forvetler, orta saha oyuncuları, defans oyuncuları ve kaleci gibi farklı pozisyonlarınız vardır. Benzer şekilde, bir Scrum takımında da geliştiriciler, test uzmanları, tasarımcılar ve Scrum Master gibi farklı rollere sahip üyeleriniz vardır.

İşbirliği: Bir futbol takımı gol atmak ve maç kazanmak için işbirliği içinde birlikte çalışır. Benzer şekilde, bir Scrum ekibi de ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışarak projenin hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapar.

Kendi Kendini Organize Etme: Her iki durumda da ekip kendini organize etmekten ve başarıya ulaşmak için kararlar almaktan sorumludur. Futbolda oyuncular iletişim kurar, strateji belirler ve sahadaki oyunlarını ayarlar. Scrum'da ekip, sprint sırasında işin en iyi nasıl başarılacağını kolektif olarak belirler.

Uyarlanabilirlik: Bir futbol takımı maç sırasında stratejilerini rakibin taktiklerine veya değişen koşullara göre ayarlar. Benzer şekilde, bir Scrum ekibi de Günlük Scrum ve Sprint Retrospektifi gibi düzenli toplantılar aracılığıyla yaklaşımını sürekli olarak denetleyerek ve uyarlayarak uyarlanabilirliği benimser.

Güçlendirme: Futbol takımları bireysel oyuncuların becerilerine güvenir ve onlara sahada karar verme özgürlüğü tanır. Benzer şekilde, Scrum ekipleri de kendi kendilerini organize etme ve işleriyle ilgili kararlar alma yetkisine sahiptir, bu da sahiplenme ve hesap verebilirlik duygusunu teşvik eder.

Roller: Bir futbol takımının oyuncuları yönlendiren ve destekleyen bir koçu olduğu gibi, bir Scrum takımının da kolaylaştırıcı, koç ve Scrum çerçevesinin koruyucusu olarak hizmet veren bir Scrum Master'ı vardır. Buna ek olarak Ürün Sahibi, koç ve hakemlerle iletişim kuran bir takım kaptanına benzer şekilde ekip ve paydaşlar arasında irtibat görevi görür.


En Popüler 10 Scrum Eğitimi

Scrum Alliance Certified Scrum Master (CSM) Eğitimi

Professional Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi

Professional Scrum Master (PSM) Eğitimi

Professional Scrum Foundations (PSF) Eğitimi

Scrum Alliance Certified Product Owner Eğitimi

Agile Takımda Scrum Master Olarak Çalışmak Eğitimi

Agile ve Scrum'ı Anlamak

Managing Projects with Agile in Scrum Eğitimi

SAFe® Scrum Master Eğitimi

Business Analysis in an Agile (Scrum) Environment Eğitimi


Scrum Takımı Nasıl Oluşturulur?

Bir Scrum takımının yapılandırılması, etkili işbirliği ve başarılı proje teslimatı sağlamak için birkaç önemli hususun dikkate alınmasını içerir. İşte bir Scrum ekibini yapılandırırken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar:

 1. Çapraz Fonksiyonel Beceriler: Bir Scrum ekibi, projeyi teslim etmek için gerekli çeşitli becerilere ve uzmanlığa sahip üyelerden oluşmalıdır. Buna geliştiriciler, test uzmanları, tasarımcılar ve projenin gereksinimlerine özgü diğer roller dahildir.
 2. Boyut ve Kompozisyon: İdeal Scrum takımı büyüklüğü genellikle beş ila dokuz üye arasındadır, ancak bu sayı on bire kadar çıkabilir. Daha küçük ekipler daha iyi iletişim ve koordinasyonu kolaylaştırır. Ekip gerekli uzmanlığa sahip olmalı ve işi tamamlamak için yeterli kaynağa sahip olmalıdır.
 3. Özel Ekip: Yalnızca projeye odaklanmış özel bir Scrum ekibinin olması tavsiye edilir. Bu, ekip üyelerinin zamanlarını ve çabalarını tam olarak ayırmalarına olanak tanıyarak üretkenliği ve işbirliğini artırır.
 4. Ürün Sahibi: Scrum ekibinin, paydaşları temsil eden ve gereksinimleri netleştirmek, birikimi önceliklendirmek ve proje hedefleriyle uyumu sağlamak için birincil iletişim noktası olarak hareket eden özel bir Ürün Sahibi (product owner) olmalıdır.
 5. Scrum Master: Scrum takımı ayrıca kolaylaştırıcı, koç ve Scrum çerçevesinin koruyucusu olarak görev yapan bir Scrum Master'a ihtiyaç duyar. Scrum Master, Scrum uygulamalarının benimsenmesi ve uygulanması, engellerin ortadan kaldırılması ve verimli bir çalışma ortamının teşvik edilmesi konularında ekibe destek olur.
 6. Kendi Kendini Organize Etme: Scrum takımı kendi kendini organize etme özerkliğine ve yetkisine sahip olmalıdır. İşi en iyi şekilde nasıl başaracaklarına, görevleri nasıl dağıtacaklarına ve kararları nasıl alacaklarına birlikte karar verirler. Kendi kendini organize etme, ekip içinde katılımı, sahiplenmeyi ve hesap verebilirliği teşvik eder.
 7. İstikrarlı Ekip Üyeliği: Ekip üyeliğinde istikrar, güven, işbirliği ve etkili iletişim kurmak için faydalıdır. Ekip yapısındaki sık değişikliklerin en aza indirilmesi, üyelerin ortak bir anlayış geliştirmesine ve uyumlu bir şekilde çalışmasına olanak tanır.
 8. Ortak Çalışma Alanı: Fiziksel veya sanal, ekip iletişimi, şeffaflığı ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran ortak bir çalışma alanına sahip olmalıdır. Bu, ürün birikimini yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve etkili işbirliğini teşvik etmek için araçlar içerebilir.
 9. Etkili İletişim: Scrum ekibi içinde açık ve şeffaf iletişim esastır. Günlük Scrum'lar, sprint planlama oturumları, sprint incelemeleri ve retrospektifler gibi düzenli toplantılar uyum, koordinasyon ve sürekli iyileştirme sağlar.
  Etkili İletişim Kurma Eğitimi
 10. Paylaşılan Sorumluluk: Scrum takımı, projenin başarısı için sorumluluğu kolektif olarak paylaşır. Proje hedeflerine ulaşmak için işbirliği içinde çalışırlar, birbirlerini desteklerler ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılırlar.

Scrum takımınızı oluşturmak veya geliştirmek için kurumsal eğitim alanındaki 30 yıllık kapsamlı deneyimimizden yararlanın. Bize bugün ulaşın ve kuruluşunuzdaki başarı potansiyelini ortaya çıkarın.

 
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

İlgili Eğitimler

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.